Bài 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5 trang 69 SBT hóa học 11


Giải bài 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5 trang 69 sách bài tập hóa học 11. Trong các chất có công thức cấu tạo ghi ở dưới đây, chất nào không phải là anđehit ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 44.1.

Trong các chất có công thức cấu tạo ghi ở dưới đây, chất nào không phải là anđehit ?

A. H - CH = O.                                

B. O = CH - CH = O.

C.                            

D. CH3 - CH = O.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit - Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Chất  là xeton, không phải là anđehit.

=> Chọn C.

Câu 44.2.

Tên đúng của chất CH3-CH2-CH2-CHO là :

A. propan-1-al         B. propanal

C. butan-1-al           D. butanal

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit - Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

CH3-CH2-CH2-CHO có tên là butanal

=> Chọn D.

Câu 44.3.

Tên chất của chất sau là:

 

A. 4-metylpentanal.     

B. 4-metylpental-1-al.

C. 2-metylpentanal.     

D. 3-metylbutanal.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit - Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Chất trên có tên là: 4-metylpentanal.

=> Chọn A.

Câu 44.4.

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3 - CHO?

A. anđehit axetic.          B. anđehit etylic.

C. axetanđehit.              D. etanal.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit - Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

CH3 - CHO có tên là: anđehit axetic hoặc axetanđehit hoặc etanal.

=> Chọn B.

Câu 44.5.

Anđehit propionic có công thức cấu tạo nào trong số các công thức dưới đây ?

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit - Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Anđehit propionic: CH3 - CH2 - CHO

=> Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 44: Anđehit - Xeton

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.