Bài 44.11 trang 70 SBT hóa học 11


Giải bài 44.11 trang 70 sách bài tập hóa học 11. Viết các phương trình hoá học của quá trình điều chế anđehit axetic xuất phát từ...

Đề bài

Viết các phương trình hoá học của quá trình điều chế anđehit axetic xuất phát từ mỗi hiđrocacbon sau đây :

1. Axetilen ;          2. Etilen ;

3. Etan ;               4. Metan. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh tổng hợp kiến thức về các hợp chất có liên quan để viết PTHH.

Lời giải chi tiết

1. \(CH \equiv CH + {H_2}O\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{{80}^0}C}}C{H_3} - CHO\)

2. \(2C{H_2} = C{H_2} + {O_2}\) \(\xrightarrow{{{t^0},xt}}\) \(2C{H_3} - CHO\)

3. \(C{H_3} - C{H_3}\) \(\xrightarrow{{{500^0C},xt}}\) \(C{H_2} = C{H_2} + {H_2}\)

Sau đó có phản ứng 2.

4. \(2C{H_4}\xrightarrow{{{{1500}^0}C}}CH \equiv CH + 3{H_2}\)

Sau đó có phản ứng 1.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 44: Anđehit - Xeton

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài