Bài 40 trang 142 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

Trên tia \(Ox\), cho ba điểm \(M,N,P\) biết \(OM=2cm, ON=3cm,OP=3,5 cm.\) Hỏi trong ba điểm \(M,N,P\) thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên tia \(Ox, OM = a, ON = b,\) nếu \(0 < a < b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\) 

Lời giải chi tiết

Trên tia \(Ox\) có \(OM<ON\) (vì \(2<3\)) nên \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N\).

Ta có: \(OM+MN=ON\)

Do đó: \(MN=ON-OM=3-2=1\,(cm)\).

Trên tia \(Ox\) có \(OM<OP\) (vì \(2<3,5\)) nên \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(P\).

Ta có: \(OM+MP =OP\)

Do đó: \(MP=OP-OM=3,5-2=1,5\,(cm)\).

Trên tia \(Mx\) có \(MN<MP\) (vì \(1<1,5\)) nên \(N\) nằm giữa hai điểm \(M\) và \(P\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.