Bài 40 trang 142 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 40 trang 142 VBT toán 6 tập 1. Trên tia Ox, cho ba điểm M,N,P biết OM=2cm, ON=3cm,OP=3,5 cm. Hỏi trong ba điểm M,N,P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Đề bài

Trên tia \(Ox\), cho ba điểm \(M,N,P\) biết \(OM=2cm, ON=3cm,OP=3,5 cm.\) Hỏi trong ba điểm \(M,N,P\) thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên tia \(Ox, OM = a, ON = b,\) nếu \(0 < a < b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\) 

Lời giải chi tiết

Trên tia \(Ox\) có \(OM<ON\) (vì \(2<3\)) nên \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N\).

Ta có: \(OM+MN=ON\)

Do đó: \(MN=ON-OM=3-2=1\,(cm)\).

Trên tia \(Ox\) có \(OM<OP\) (vì \(2<3,5\)) nên \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(P\).

Ta có: \(OM+MP =OP\)

Do đó: \(MP=OP-OM=3,5-2=1,5\,(cm)\).

Trên tia \(Mx\) có \(MN<MP\) (vì \(1<1,5\)) nên \(N\) nằm giữa hai điểm \(M\) và \(P\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài