Bài 37 trang 140 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 37 trang 140 VBT toán 6 tập 1. Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA=2cm , OB= 5cm, OC=8 cm. So sánh BC và BA.

Đề bài

Trên tia \(Ox\), vẽ ba đoạn thẳng \(OA,OB,O C\) sao cho \(OA=2cm , OB=  5cm, OC=8 cm\). So sánh \(BC\) và \(BA\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét: Trên tia \(Ox, OM = a, ON = b,\) nếu \(0 < a < b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\)

Lời giải chi tiết

Ta có \(OA,OB,OC\) thuộc trên tia \(Ox\), \(OA=2cm , OB=  5cm, OC=8 cm\).

Vì \(OA<OB\,(2<5)\) nên \(A\) nằm giữa \(O\) và \(B\) do đó: \(OA+AB=OB\) hay \(BA=OB-OA=5-2=3cm\)

Vì \(OB<OC\,(5<8)\) nên \(B\) nằm giữa \(O\) và \(C\) do đó: \(OB+BC=OC\) hay \(BC=OC-OB=8-5=3cm\)

Vậy \(BC=BA=3cm\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí