Bài 38.9 trang 60 SBT hóa học 11


Đề bài

Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một ankin. Lấy 2,24 lít (đktc) A cho sục vào qua dung dịch AgNO3 trong amoniac (lấy dư) thì thể tích khí giảm đi 20% và thu được 2,94g kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch AgNO3 được đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 16g kết tủa.

Xác định công thức phân tử và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Chỉ có ankin tác dụng với AgNO3 trong amoniac 

+) nankin = n kết tủa \( \to\) Gốc R

+) Gọi ankan có CTTQ: \({C_n}{H_{2n + 2}}\)

+) Viết PTHH: \(\eqalign{
& {C_n}{H_{2n + 2}} + ({{3n + 1} \over 2}){O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O \cr 
& C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O \cr} \)

+) Tính theo PTHH \( \to\) n \( \to\) CTPT ankan.

\( \to\) phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp A

Lời giải chi tiết

\({n_{ankin}} = \dfrac{{2,24 \times 20}}{{22,4 \times 100}} = 0,02\,\,(mol)\)

Chỉ có ankin tác dụng với AgNO3 tạo kết tủa 

Ta có: nankin = n kết tủa = 0,02 mol → M kết tủa= 2,94: 0,02 = 147 (g/mol)

\(R - C \equiv C - Ag = 147 \to R = 15\)

→ ankin là  \(C{H_3} - C \equiv CH(propin)\)

\(\eqalign{
& {C_n}{H_{2n + 2}} + ({{3n + 1} \over 2}){O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O \cr 
& C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O \cr} \)

Số mol CO2 = số mol Ca(OH)2 = 0,16 mol

\( \to n = \dfrac{{0,16}}{{0,08}} = 2\)

Vậy ankan là C2H6

Khối lượng hỗn hợp A là: 0,02.40+ 0,08.30 = 3,2 g

%m C3H4= 25%  

%m C2H6 = 75%

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.