Bài 39.1, 39.2, 39.3 trang 61 SBT hóa học 11


Giải bài 39.1, 39.2, 39.3 trang 61 sách bài tập hóa học 11. Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 39.1.

Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ?

A. Cl-CH2-COOH                                

B. C6H5-CH2-Cl

C. CH3-CH2-Mg-Br                               

D. CH3-CO-Cl

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon là C6H5-CH2-Cl

\( \to\) Chọn B.

Câu 39.2.

Chất nào sau đây không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ?

A. CH2=CH-CH2Br          

B. ClBrCH-CF3

C. Cl2CH-CF2-O-CH3                            

D. C6H6Cl6

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Chất không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon là Cl2CH-CF2-O-CH3                            

\( \to\) Chọn C.

Câu 39.3.

Benzyl bromua có công thức cấu tạo nào trong số các công thức dưới đây ?

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Công thức của Benzyl bromua là:

\( \to\) Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.