Bài 38.8 trang 60 SBT hóa học 11


Đề bài

Hỗn hợp X chứa 3 chất A, B, C đều là đồng đẳng của benzen (các khối lượng mol : MA < MB < MC), trong đó A và C có số mol bằng nhau và cách nhau 2 chất trong dãy đồng đẳng.

Để đốt cháy hoàn toàn 48,8 g hỗn hợp X cần dùng vừa hết 153,6 g O2.

1. Xác định công thức phân tử của A, B, C biết rằng chất B không có đồng phân là hợp chất thơm.

2. Hãy tính phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. A và B ở trong dãy đó và MA < MB vậy A là C6H6 và B là C7H8Chất C cách chất A hai chất trong dãy đồng đẳng nghĩa là chất C phải hơn chất A ba nguyên tử cacbon=> C

2.+) Giả sử trong 48,8 g hỗn hợp X có a mol A, b mol B và c mol C

+) Lập hệ phương trình => a, b, c.

+) Tính thành phần phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp X

Lời giải chi tiết

1. Trong dãy đồng đẳng của benzen, chỉ có C6H6 và C7H8 là không có đồng phân là hợp chất thơm.

A và B ở trong dãy đó và MA < MB vậy A là C6H6 và B là C7H8.

Chất C cách chất A hai chất trong dãy đồng đẳng nghĩa là chất C phải hơn chất A ba nguyên tử cacbon. Công thức phân tử chất C là \({C_9}{H_{12}}\).

2. Giả sử trong 48,8 g hỗn hợp X có a mol A, b mol B và c mol C ; ta có :

78a + 92b + 120c = 48,8 (1)

a = c (2)

\({C_6}{H_6} + 7,5{O_2} \to 6C{O_2} + 3{H_2}O\)

a                7.5a

\({C_7}{H_8} + 9{O_2} \to 7C{O_2} + 4{H_2}O\)

b               9b

\({C_9}{H_{12}} + 12{O_2} \to 9C{O_2} + 6{H_2}O\)

c                 12c

7,5a + 9b + 12c = \(\dfrac{{153,6}}{{32}}\) = 4,8 (3)

Giải hệ (1), (2), (3), tìm được a = c = 0,2 ; b = 0,1.

Từ đó tính được thành phần phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp X :

\({C_6}{H_6}\) : 31,9%; \({C_7}{H_8}\) : 18,9%; \({C_9}{H_{12}}\) : 49,2%

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.