Bài 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 trang 59 SBT hóa học 11


Giải bài 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 trang 59 sách bài tập hóa học 11. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ? A. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 38.1.

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

A. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thì sản phẩm thu được chỉ là CO2 và H2O.

B. Nếu sản phẩm của phản ứng đốt cháy hoàn toàn một chất chỉ là CO2 và H2O thì chất đem đốt là hiđrocacbon.

C. Khi đốt cháy hoàn toàn một ankan, thì trong sản phẩm thu được, số mol H2O lớn hơn số mol CO2.

D. Nếu trong sản phẩm đốt cháy một hiđrocacbon, số mol H2O lớn hơn số mol CO2 thì hiđrocacbon đem đốt phải là ankan.

Phương pháp giải:

Hệ thống hóa các loại hiđrocacbon quan trọng: ankan, anken, ankađien, ankin và ankylbenzen về đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tích chất hóa học đặc trưng và ứng dụng.

Lời giải chi tiết:

B sai vì chất đem đốt có thể chứa cả oxi.

\( \to\) Chọn B.

Câu 38.2.

Chất nào trong 4 chất dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng : phản ứng cháy trong oxi ; phản ứng cộng với brom ; phản ứng cộng với H2 (chất xúc tác Ni, nhiệt độ) ; phản ứng với dung dịch AgNO3 trong amoniac ?

A. Etan ;          B. Eten ;          

C. Axetilen ;     D. Xiclopropan.   

Phương pháp giải:

Hệ thống hóa các loại hiđrocacbon quan trọng: ankan, anken, ankađien, ankin và ankylbenzen về đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tích chất hóa học đặc trưng và ứng dụng.

Lời giải chi tiết:

Chất có thể tham gia 4 phản ứng trên đó là axetilen.

\( \to\) Chọn C.

Câu 38.3.

Cho các chất: stiren, toluen, isopentan, propin, đivinyl, p-xilen, metylpropen. Trong các chất đó, có mấy chất không phản ứng với nước brom?

A. 2 chất              B. 3 chất

C. 4 chất              D. 5 chất

Phương pháp giải:

Hệ thống hóa các loại hiđrocacbon quan trọng: ankan, anken, ankađien, ankin và ankylbenzen về đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tích chất hóa học đặc trưng và ứng dụng.

Lời giải chi tiết:

Có 3 chất không phản ứng với nước brom là: toluen, isopentan, p-xilen

\( \to\) Chọn B.

Câu 38.4.

Tên gọi của chất C6H5Br là

A. benzen bromua      B. benzyl bromua

C. phenyl bromua       D. hexyl bromua

Phương pháp giải:

Hệ thống hóa các loại hiđrocacbon quan trọng: ankan, anken, ankađien, ankin và ankylbenzen về đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tích chất hóa học đặc trưng và ứng dụng.

Lời giải chi tiết:

Tên gọi của chất C6H5Br là phenyl bromua

\( \to\) Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.