Bài 38 trang 40 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải bài 38 trang 40, 41 VBT toán 6 tập 2. Tính ...

Đề bài

Tính:

a) \(\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{2}\) ;               b) \(\dfrac{-11}{12}-(-1)\) ;

c) \(\dfrac{3}{5}-\dfrac{5}{6}\) ;               d) \(\dfrac{-1}{16}-\dfrac{1}{15}\)

e) \(\dfrac{11}{36}-\dfrac{-7}{24}\) ;         g) \(\dfrac{-5}{9}-\dfrac{-5}{12}.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

\(\dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} + \left( { - \dfrac{c}{d}} \right)\) 

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{8}+ \dfrac{-1}{2}\)\(=\dfrac{1}{8}+\dfrac{-4}{8}=\dfrac{-3}{8}\).

b) \(\dfrac{-11}{12}-(-1)=\dfrac{-11}{12}+1\)\(=\dfrac{-11}{12}+\dfrac{12}{12}=\dfrac{1}{12}.\)

c) \(\dfrac{3}{5}-\dfrac{5}{6}=\dfrac{3}{5}+\left (-\dfrac{5}{6} \right )\)\(=\dfrac{{18}}{{30}} + \left( {\dfrac{{ - 25}}{{30}}} \right)=\dfrac{-7}{30}.\)

d)  \(\dfrac{{ - 1}}{{16}} - \dfrac{1}{{15}} = \dfrac{{ - 1}}{{16}} + \left( { - \dfrac{1}{{15}}} \right) \)\(= \dfrac{{ - 15}}{{240}} + \left( { - \dfrac{{16}}{{240}}} \right)\)\( = \dfrac{{ - 31}}{{240}}\)

e) \(\dfrac{{11}}{{36}} - \dfrac{{ - 7}}{{24}} \)\(= \dfrac{{11}}{{36}} + \dfrac{7}{{24}} \)\(= \dfrac{{22}}{{72}} + \dfrac{{21}}{{72}}\)\( = \dfrac{{43}}{{72}}\)                    

g) \(\dfrac{{ - 5}}{9} - \dfrac{{ - 5}}{{12}} = \dfrac{{ - 5}}{9} + \dfrac{5}{{12}} \)\(= \dfrac{{ - 20}}{{36}} + \dfrac{{15}}{{36}} = \dfrac{-5}{{36}}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 19 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Phép trừ phân số

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài