Bài 35.3, 35.4, 35.5 trang 53 SBT hóa học 11


Giải bài 35.3, 35.4, 35.5 trang 53 sách bài tập hóa học 11. Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo :...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 35.3.

Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo : C6H5-CH=CH2. Nhận xét nào cho dưới đây đúng ?

A. Stiren là đồng đẳng của benzen.

B. Stiren là đồng đẳng của etilen.

C. Stiren là hiđrocacbon thơm.

D. Stiren là hiđrocacbon không no.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Benzen và đồng đẳng Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Stiren là hiđrocacbon thơm

\( \to\) Chọn C.

Câu 35.4.

m-xilen có công thức cấu tạo là ?

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Benzen và đồng đẳng Tại đây.

Lời giải chi tiết:

m - xilen có công thức là 

\( \to\) Chọn C.

Câu 35.5.

Có bao nhiêu chất đồng đẳng của benzen có cùng công thức phân tử C9H12

A. 6 chất              B. 7 chất

C. 8 chất              D. 9 chất

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Benzen và đồng đẳng Tại đây.

Lời giải chi tiết:

8 chất gồm: 2 chất C6H5C3H7; 3 chất C2H5-C6H4-CH3 và 3 chất C6H3(CH3)3

\( \to\) Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài