Bài 35.3, 35.4, 35.5 trang 53 SBT hóa học 11


Giải bài 35.3, 35.4, 35.5 trang 53 sách bài tập hóa học 11. Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo :...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 35.3.

Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo : C6H5-CH=CH2. Nhận xét nào cho dưới đây đúng ?

A. Stiren là đồng đẳng của benzen.

B. Stiren là đồng đẳng của etilen.

C. Stiren là hiđrocacbon thơm.

D. Stiren là hiđrocacbon không no.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Benzen và đồng đẳng Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Stiren là hiđrocacbon thơm

\( \to\) Chọn C.

Câu 35.4.

m-xilen có công thức cấu tạo là ?

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Benzen và đồng đẳng Tại đây.

Lời giải chi tiết:

m - xilen có công thức là 

\( \to\) Chọn C.

Câu 35.5.

Có bao nhiêu chất đồng đẳng của benzen có cùng công thức phân tử C9H12

A. 6 chất              B. 7 chất

C. 8 chất              D. 9 chất

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Benzen và đồng đẳng Tại đây.

Lời giải chi tiết:

8 chất gồm: 2 chất C6H5C3H7; 3 chất C2H5-C6H4-CH3 và 3 chất C6H3(CH3)3

\( \to\) Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu
 • Bài 35.6 trang 54 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.6 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây. Viết các chất sản phẩm hữu cơ ở dạng công thức cấu tạo ...

 • Bài 35.7 trang 54 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.7 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Benzen không tác dụng với dung dịch Br2 và dung dịch KMnO4 nhưng...

 • Bài 35.8 trang 54 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.8 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một đồng đẳng của benzen. Để đốt cháy hoàn toàn 13,25 g chất A cần dùng vừa hết 29,40 lít 02 (đktc)...

 • Bài 35.9 trang 54 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.9 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ ...

 • Bài 35.10 trang 55 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.10 trang 55 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng...

 • Bài 35.11 trang 55 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.11 trang 55 sách bài tập hóa học 11. Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp gồm 88 kg axit nitric 66% và ...

 • Bài 35.12 trang 55 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.12 trang 55 sách bài tập hóa học 11. Có thể điều chế toluen bằng phản ứng đehiđro hoá - đóng vòng đối với heptan...

 • Bài 35.1, 35.2 trang 53 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.1, 35.2 trang 53 sách bài tập hóa học 11. Chất ... có tên là gì ? A. 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen...

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.