Bài 35.7 trang 54 SBT hóa học 11


Đề bài

Benzen không tác dụng với dung dịch Br2 và dung dịch KMnO4 nhưng stiren thì có phản ứng với cả hai dung dịch đó.

1. Giải thích vì sao stiren có khả năng phản ứng đó.

2. Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: Do Stiren có chứa liên kết đôi.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 35.8 trang 54 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.8 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một đồng đẳng của benzen. Để đốt cháy hoàn toàn 13,25 g chất A cần dùng vừa hết 29,40 lít 02 (đktc)...

 • Bài 35.9 trang 54 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.9 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ ...

 • Bài 35.10 trang 55 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.10 trang 55 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng...

 • Bài 35.11 trang 55 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.11 trang 55 sách bài tập hóa học 11. Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp gồm 88 kg axit nitric 66% và ...

 • Bài 35.12 trang 55 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.12 trang 55 sách bài tập hóa học 11. Có thể điều chế toluen bằng phản ứng đehiđro hoá - đóng vòng đối với heptan...

 • Bài 35.6 trang 54 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.6 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây. Viết các chất sản phẩm hữu cơ ở dạng công thức cấu tạo ...

 • Bài 35.3, 35.4, 35.5 trang 53 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.3, 35.4, 35.5 trang 53 sách bài tập hóa học 11. Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo :...

 • Bài 35.1, 35.2 trang 53 SBT hóa học 11

  Giải bài 35.1, 35.2 trang 53 sách bài tập hóa học 11. Chất ... có tên là gì ? A. 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen...

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.