Bài 35.9 trang 54 SBT hóa học 11


Đề bài

Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 77 : 18 về khối lượng. Nếu làm bay hơi hết 5,06 gam A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 1,76 g O2 ở cùng nhiệt độ và áp suất.

1. Xác định công thức phân tử của chất A.

2. Chất A không tác dụng với nước brom nhưng tác dụng được với dung dịch KMn04 khi đun nóng. Viết công thức cấu tạo và tên chất A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. +) Viết PTHH: \({C_x}{H_y} + (x + \dfrac{y}{4}){O_2} \to xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O\)

+) Dựa vào dữ kiện: "khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 77 : 18 về khối lượng" => x, y => CTPT

2. Học sinh viết CTCT của chất

Lời giải chi tiết

1. \({C_x}{H_y} + (x + \dfrac{y}{4}){O_2} \to xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O\)

Theo đầu bài ta có : \(\dfrac{{44{\rm{x}}}}{{9y}} = \dfrac{{77}}{{18}}\)

 \({M_A} = \dfrac{{32.5,06}}{{1,76}}\) = 92 (g/mol) tức là 12x + y = 92,0 \( \Rightarrow \) x = 7 ; y = 8

Công thức phân tử chất A là \({C_7}{H_8}\).

2.  

metylbenzen (toluen)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.