Bài 35.9 trang 54 SBT hóa học 11


Giải bài 35.9 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ ...

Đề bài

Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 77 : 18 về khối lượng. Nếu làm bay hơi hết 5,06 gam A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 1,76 g O2 ở cùng nhiệt độ và áp suất.

1. Xác định công thức phân tử của chất A.

2. Chất A không tác dụng với nước brom nhưng tác dụng được với dung dịch KMn04 khi đun nóng. Viết công thức cấu tạo và tên chất A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. +) Viết PTHH: \({C_x}{H_y} + (x + \dfrac{y}{4}){O_2} \to xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O\)

+) Dựa vào dữ kiện: "khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 77 : 18 về khối lượng" => x, y => CTPT

2. Học sinh viết CTCT của chất

Lời giải chi tiết

1. \({C_x}{H_y} + (x + \dfrac{y}{4}){O_2} \to xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O\)

Theo đầu bài ta có : \(\dfrac{{44{\rm{x}}}}{{9y}} = \dfrac{{77}}{{18}}\)

 \({M_A} = \dfrac{{32.5,06}}{{1,76}}\) = 92 (g/mol) tức là 12x + y = 92,0 \( \Rightarrow \) x = 7 ; y = 8

Công thức phân tử chất A là \({C_7}{H_8}\).

2.  

metylbenzen (toluen)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài