Bài 32 trang 91 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

Tính tổng:

a) \((-17) + 5 + 8 + 17\);                   

b) \(30 + 12 + (-20) + (-12)\);

c) \((-4) + (-440) + (-6) + 440\);       

d)  \((-5) + (-10) + 16 + (-1)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi chỗ các số hạng trong tổng để hai số đối nhau đứng liền nhau.

Lời giải chi tiết

a) \((-17) + 5 + 8 + 17 \)

\(= [(-17)  + 17]+ 5 + 8\)

\(= 0+ 5 + 8= 13\);

 b) \(30 + 12 + (-20) + (-12)\)

\(= [12 + (-12)]  + [30  + (-20)] = 10\)

 c) \((-4) + (-440) + (-6) + 440\)

\(=[ (-440) + 440 ]+ [(-4) + (-6)] \)

\(= - (4 + 6) = -10\)

 d) \((-5) + (-10) + 16 + (-1)\)

\( =  [(-5) +(- 10) +(- 1)] + 16 \)

\(= -16 + 16 = 0\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.