Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 5 SBT hóa học 11


Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 5 sách bài tập hóa học 11. Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào :...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 3.1.

Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào :

A. áp suất.                                      

B. nhiệt độ.

C. sự có mặt của axit hoà tan.

D. sự có mặt của bazơ hoà tan.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về tích số ion của nước Tại đây

Lời giải chi tiết:

Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào nhiệt độ

=> Chọn B

Câu 3.2.

Hoà tan một axit vào nước ở 25°C, kết quả là

A. [H+] < [OH-].                              

B. [H+] = [OH-].

C. [H+] > [OH-].                        

D. [H+][OH-] > 1.10-14.

Phương pháp giải:

Dựa vào tích số ion của nước \({K_{{H_2}O}} = {\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{][O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] = }}\,\,{\rm{1,0}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 14}}}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có tích số ion của nước \({K_{{H_2}O}} = {\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{][O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] = }}\,\,{\rm{1,0}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 14}}}}\)

Khi hòa tan một axit vào nước \({\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{]  > 1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 7}}}} =  > {\rm{[O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] < 1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 7}}}}\)

Vậy [H+] > [OH-]

=> Chọn C

Câu 3.3.

Dung dịch của một bazơ ở 25°C có :

A. [H+] = 1.10-7M.   

B. [H+] < 1.10-7M.

C. [H+] > 1.10-7M.                           

D. [H+][OH-] > 10-14

Phương pháp giải:

Dựa vào tích số ion của nước \({K_{{H_2}O}} = {\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{][O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] = }}\,\,{\rm{1,0}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 14}}}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có tích số ion của nước \({K_{{H_2}O}} = {\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{][O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] = }}\,\,{\rm{1,0}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 14}}}}\)

Khi hòa tan một bazo vào nước \({\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{]  < 1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 7}}}} =  > {\rm{[O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] > 1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 7}}}}\)

Vậy [H+] < 10-7

=> Chọn B

Câu 3.4.

Cho các dung dịch K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S. Có bao nhiêu dung dịch có pH > 7?

A. 1      B. 2      C. 3       D. 4

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về pH Tại đây

Lời giải chi tiết:

Các dung dịch có pH> 7 là:  K2CO3, CH3COONa, Na2S

=> Chọn C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài