Bài 3.6 trang 5 SBT hóa học 11


Giải bài 3.6 trang 5 sách bài tập hóa học 11. Dùng các số liệu ở bài tập 3.5, hãy xác định môi trường axit, trung tính, kiềm ở 20°C và 30°C dựa vào nồng độ H+.

Đề bài

1. Dùng các số liệu ở bài tập 3.5, hãy xác định môi trường axit, trung tính, kiềm ở 20°C và 30°C dựa vào nồng độ H+.

2. Hãy đưa ra định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm của dung dịch đúng cho mọi nhiệt độ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tích số ion của nước :

\({K_{{H_2}O}} = {\rm{[}}{{\rm{H}}^ + }{\rm{][O}}{{\rm{H}}^ - }{\rm{]}}\)

- Môi trường trung tính:  \({\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{] =  [O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] =  }}\sqrt {{K_{{H_2}O}}} \)

- Môi trường axit: \({\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{] >  }}\sqrt {{K_{{H_2}O}}}\)

- Môi trường kiềm:\({\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{] <  }}\sqrt {{K_{{H_2}O}}}\)

Lời giải chi tiết

1. Ở 20°C :

- Môi trường trung tính : \({\rm{[}}{{\rm{H}}^ + }{\rm{]  =  [O}}{{\rm{H}}^ - }{\rm{]  = }}\sqrt {{{7.10}^{ - 15}}}  = 8,{37.10^{ - 8}}\,\,mol/l\)

- Môi trường axit: [H+] > 8,37.10-8 mol/l.

- Môi trường kiềm : [H+] < 8,37.10-8 mol/l.

Ở 30°C :

- Môi trường trung tính : \({\rm{[}}{{\rm{H}}^ + }{\rm{]  =  [O}}{{\rm{H}}^ - }{\rm{]  = }}\sqrt {1,{{5.10}^{ - 14}}}  = 1,{22.10^{ - 7}}\,\,mol/l\)

- Môi trường axit: [H+] > 1,22.10-7mol/l.

- Môi trường kiềm : [H+] < 1,22.10-7mol/l.

2. Ở mọi nhiệt độ :

- Môi trường trung tính : \({\rm{[}}{{\rm{H}}^ + }{\rm{] = [O}}{{\rm{H}}^ - }{\rm{]}}\)

- Môi trường axit: \({\rm{[}}{{\rm{H}}^ + }{\rm{] > [O}}{{\rm{H}}^ - }{\rm{]}}\)

- Môi trường kiềm : \({\rm{[}}{{\rm{H}}^ + }{\rm{] < [O}}{{\rm{H}}^ - }{\rm{]}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.