Giải bài 3 trang 73 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Giải bài 2 trang 73 SBT Địa lí 6 Cân trời sáng tạo (CTST). Dựa vào mục II, bài 22 trong SGK, em hãy hoàn thiện sơ đồ thể hiện các nhân tố chính ảnh hưởng đến phân bố dân cư.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về phân bố dân cư trên thế giới.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài