Giải bài 1 trang 72 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 22.1 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:

Xu hướng tăng dân số thế giới giai đoạn 1804 - 2018 diễn ra như thế nào?

Giai đoạn nào dân số thế giới tăng nhanh nhất? Chứng minh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 22.1 SGK

Lời giải chi tiết

- Giai đoạn 1804 - 2018 dân số thế giới có xu hướng tăng liên tục. Năm 2018, dân số thế giới đã tăng thêm 6,6 tỉ người so với năm 1984.

- Giai đoạn 2011 – 2018 dân số thế giới tăng nhanh nhất, trung bình mỗi năm tăng thêm 85,7 triệu người (cao nhất so với tất cả các giai đoạn khác).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài