Giải bài 2 trang 73 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 22.2 trong SGK, em hãy xếp hạng các châu lục theo từng tiêu chí đã cho vào bảng sau:

Mức độ chênh lệch giữa:

- Châu lục có mật độ dân số cao nhất với mật độ dân số thấp nhất là … lần.

- Châu lục có số dân cao nhất với châu lục có số dân thấp nhất là … lần.

- Dân số thế giới phân bố có đồng đều giữa các châu lục không?

- Những nơi có mật độ dân số cao có đặc điểm khí hậu như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 22.2 trong SGK

Hình 22.2. Phân bố dân cư thế giới năm 2018

Lời giải chi tiết

- Châu lục có mật độ dân số cao nhất với mật độ dân số thấp nhất là 28,4 lần.

- Châu lục có số dân cao nhất với châu lục có số dân thấp nhất là 109,9 lần.

- Dân số thế giới phân bố không đồng đều giữa các châu lục.

- Những nơi có mật độ dân số cao có đặc điểm khí hậu mát mẻ, nhiệt độ không quá cao hay quá thấp, lượng mưa lớn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài