Bài 2 trang 117 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 2 trang 117 VBT toán 6 tập 1. Xem hình 3 để trả lời các câu hỏi sau: a, Điểm A thuộc những đường thẳng nào ...

Đề bài

Xem hình \(3\)  để trả lời các câu hỏi sau:

a, Điểm \(A\) thuộc những đường thẳng nào? Điểm \( B\) thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng những ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

b, Những đường thẳng nào đi qua \(B\)? Những đường thẳng nào đi qua \(C\)? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

c, Điểm \(D\) nằm trên  đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Điểm \(A\) thuộc đường thẳng \(d\) và kí hiệu là: \(A ∈ d.\) Ta có nói điểm \(A\) nằm trên đường thẳng \(d\) hoặc đường thẳng \(d\) đi qua \(A\), hoặc đường thẳng \(d\) chứa điểm \(A.\)

- Điểm \(B\) không thuộc đường thẳng \(d\) và kí hiệu là: \(B∉ d.\) Ta còn nói: điểm \(B\) nằm ngoài đường thẳng \(d\), hoặc đường thẳng \(d\) không đi qua điểm \(B\), hoặc đường thẳng \(d\) không chứa điểm \(B.\) 

Lời giải chi tiết

a,  Điểm \(A\) thuộc đường thẳng \(n\), kí hiệu là \(A ∈ n\).

Điểm \(A\) thuộc đường thẳng \(q\), kí hiệu là \(A ∈ q\).

Điểm \(B\) thuộc đường thẳng \(m\), kí hiệu là \(B ∈ m\).

Điểm \(B\) thuộc đường thẳng \(n\), kí hiệu là \(B ∈ n\).

Điểm \(B\) thuộc đường thẳng \(p\), kí hiệu là \(B ∈ p\).

b, Đường thẳng \(m\) đi qua điểm \(B\), kí hiệu là \(B ∈ m\).

Đường thẳng \(n\) đi qua điểm \(B\), kí hiệu là \(B ∈ n\).

Đường thẳng \(p\) đi qua điểm \(B\), kí hiệu là \(B ∈ p\).

Đường thẳng \(m\) đi qua điểm \(C\), kí hiệu là \(C ∈ m\).

Đường thẳng \(q\) đi qua điểm \(C\), kí hiệu là \(C ∈ q\).

c, Điểm \(D\) nằm trên đường thẳng \(q\), kí hiệu là \(D ∈ q\).

Điểm \(D\) không nằm trên đường thẳng \(m\), kí hiệu là \(D ∉ m\).

Điểm \(D\) không nằm trên đường thẳng \(n\), kí hiệu là \(D ∉ n\).

Điểm \(D\) không nằm trên đường thẳng \(p\), kí hiệu là \(D ∉ p\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.