Bài 101 trang 86 Vở bài tập toán 6 tập 2


Đề bài

Tìm x, biết:

a) \( \displaystyle \left( {2,8x - 32} \right):{2 \over 3} =  - 90\)

b) \( \displaystyle \left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng \(a:b = c\) thì \(a = c.b\); \(a.b = c\) thì \(b = c:a\)

+ Sử dụng quy tắc chuyển vế.

Lời giải chi tiết

a) \( \displaystyle \left( {2,8x{\rm{ }}-{\rm{ }}32} \right):{2 \over 3} =  - 90\)

 \( \displaystyle 2,8x{\rm{ }}-{\rm{ }}32{\rm{ }} =  - 90.{2 \over 3}\) .

 \(2,8x - 32 =  - 60\)

       \( 2,8x =  - 60 + 32\)

       \(2,8x =  - 28\) .

       \(x = \dfrac{{ - 28}}{{2,8}}\)

        \(x = -10.\)

b) \( \displaystyle \left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)

\( \displaystyle \left( {4,5 - 2x} \right).{11 \over 7} = {{11} \over {14}}\)

\( \displaystyle 4,5 - 2x = {{11} \over {14}}:{{11} \over 7}\)

\(4,5 - 2x \)\( \displaystyle = {{1} \over {2}}\)

       \(\displaystyle 2x = 4,5 – {{1} \over {2}}\)

       \(2x = \dfrac{9}{2} - \dfrac{1}{2}\)

       \(2x = \dfrac{9-1}{2}\)

       \(2x = \dfrac{8}{2}\)

         \(x = 4:2\)

         \(x = 2. \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập chương 3 - Phân số

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài