Bình chọn:
4.6 trên 88 phiếu
Bài 3 trang 47 SGK Địa lí 9 Bài 3 trang 47 SGK Địa lí 9

Điền vào lược đồ trống Việt Nam các mỏ than, dầu khí đang được khai thác, các nhà máy thủy điện và nhiệt điện lớn.

Xem chi tiết
Dựa vào hình 13.1, hãy nêu cơ cấu ngành dịch vụ. Cho ví dụ để chứng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng. Dựa vào hình 13.1, hãy nêu cơ cấu ngành dịch vụ. Cho ví dụ để chứng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 48 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính – viễn thông trong sản xuất và đời sống. Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính – viễn thông trong sản xuất và đời sống.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 48 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét. Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 49 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều? Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 49 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 9 Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 9

Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu dưới đây

Xem chi tiết
Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 9 Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 9

Lấy ví dụ chứng minh rằng ở đâu đông dân thì ở đó tập trung nhiều hoạt động dịch vụ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 9 Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 9

Tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta?

Xem chi tiết
Quan sát bảng 14.1, hãy cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá. Tại sao? Loại hình nào có tỉ trọng tăng nhanh nhất? Tại sao? Quan sát bảng 14.1, hãy cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá. Tại sao? Loại hình nào có tỉ trọng tăng nhanh nhất? Tại sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Dựa vào hình 14.1, hãy xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Dựa vào hình 14.1, hãy xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên các tuyến đường sắt chính. Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên các tuyến đường sắt chính.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 55 SGK Địa lí 9 Bài 1 trang 55 SGK Địa lí 9

Trong các loại hình giao thông ở nước ta, loại hình nào mới xuất hiện trong thời gian gần đây?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 9 Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 9

Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên và xác định các quốc lộ chính.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 55 SGK Địa lí 9 Bài 3 trang 55 SGK Địa lí 9

Xác định trên hình 14.1, các cảng biển lớn ở nước ta.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 55 SGK Địa lí Bài 4 trang 55 SGK Địa lí

Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta ?

Xem chi tiết
Quan sát hình 15.1, hãy cho biết hoạt động nội thương tập trung nhiều nhất ở những vùng nào của nước ta? Quan sát hình 15.1, hãy cho biết hoạt động nội thương tập trung nhiều nhất ở những vùng nào của nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy nhận xét biểu đồ hình 15.6 và kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta mà em biết. Hãy nhận xét biểu đồ hình 15.6 và kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Bài tập thực hành: Vẽ biểu đồ  về sự thay đổi cơ cấu kinh tế Bài tập thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Cho bảng số liệu 16.1. a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 - 2002.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 60 SGK Địa lí 9 Bài 1 trang 60 SGK Địa lí 9

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành các trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất cả nước?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 60 SGK Địa lí 9 Bài 2 trang 60 SGK Địa lí 9

Hãy xác định trên lược đồ Việt Nam một số trung tâm du lịch nổi tiếng.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất