ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bình chọn:
4.6 trên 88 phiếu
Việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gì Việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy xác định trên hình 9.2 những ngư trường trọng điểm. Hãy xác định trên hình 9.2 những ngư trường trọng điểm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Địa lí 9.

Xem chi tiết
Hãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản. Hãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 36 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy so sánh số liệu trong bảng, rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản. Hãy so sánh số liệu trong bảng, rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy xác định trên hình 9.2, các vùng phân bố rừng chủ yếu. Hãy xác định trên hình 9.2, các vùng phân bố rừng chủ yếu.

Hãy xác định trên hình 9.2, các vùng phân bố rừng chủ yếu.

Xem chi tiết
Hãy xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá. Hãy xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá.

Hãy xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá.

Xem chi tiết
Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ ba đường biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 -2002. Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ ba đường biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 -2002.

Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ ba đường biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 -2002.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 38 sgk địa lí 9 Bài 1 trang 38 sgk địa lí 9

Cho bảng số liệu 10.1. a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây. Biểu đồ năm 1990 có bán kính là 20 mm; biểu đồ năm 2002 có bán kính là 24 mm.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 38 sgk địa lí 9 Bài 2 trang 38 sgk địa lí 9

Cho bảng số liệu 10.2. a) Vẽ trên cùng hệ trục toạ độ bốn đường biểu diễn thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000 và 2002.

Xem chi tiết
Dựa vào bản đồ Địa chất – khoáng sản (trong Atlat Địa lí Việt Nam) hoặc bản đồ Địa lí Tự nhiên Việt Nam và kiến thức đã học, nêu nhận xét về ảnh hưởng của phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm. Dựa vào bản đồ Địa chất – khoáng sản (trong Atlat Địa lí Việt Nam) hoặc bản đồ Địa lí Tự nhiên Việt Nam và kiến thức đã học, nêu nhận xét về ảnh hưởng của phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển công nghiệp? Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển công nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Thị trường có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển công nghiệp? Thị trường có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển công nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Địa lí 9.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 41 sgk địa lí 9 Bài 1 trang 41 sgk địa lí 9

Hãy sắp xếp các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội (được nêu trong bài) tương ứng với các yếu tố đầu vào và đầu ra ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 41 sgk địa lí 9 Bài 2 trang 41 sgk địa lí 9

Hãy phân tích ý nghĩa của việc phát triển nông, ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Xem chi tiết
Dựa vào hình 12.1, hãy xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ. Dựa vào hình 12.1, hãy xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy xác định trên hình 12.2 các mỏ than và dầu khí đang được khai thác. Hãy xác định trên hình 12.2 các mỏ than và dầu khí đang được khai thác.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Tại sao các thành phố trên là những trung tâm dệt may lớn nhất nước ta? Tại sao các thành phố trên là những trung tâm dệt may lớn nhất nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 46 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Dựa vào hình  12.3, hãy xác định hai khu vực tập trung công nghiệp lớn của cả nước. Kể tên một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho hai khu vực trên. Dựa vào hình 12.3, hãy xác định hai khu vực tập trung công nghiệp lớn của cả nước. Kể tên một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho hai khu vực trên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 46 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 47 sgk địa lí 9 Bài 1 trang 47 sgk địa lí 9

Hãy chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng.

Xem chi tiết
Dựa vào hình 12.3 và hình 6.2, hãy xác định các trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho các vùng kinh tế ở nước ta. Dựa vào hình 12.3 và hình 6.2, hãy xác định các trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho các vùng kinh tế ở nước ta.

Dựa vào hình 12.3 và hình 6.2, hãy xác định các trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho các vùng kinh tế ở nước ta.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài