ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bình chọn:
4.6 trên 88 phiếu
Thương mại sgk địa lí 9 Thương mại sgk địa lí 9

Cả nước là một thị trường thống nhất. Hàng hoá dồi dào, đa dạng và tự do lưu thông. Hệ thống các chợ hoạt động tấp nập cả ở thành thị và nông thôn.

Xem chi tiết
Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới

Nền kinh tế nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước.

Xem chi tiết
Giao thông vận tải sgk địa lí 9 Giao thông vận tải sgk địa lí 9

Giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi ngành kinh tế và đối với sự hoạt động hiệu quả của nền kinh tế thị trường.

Xem chi tiết
Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế

Các ngành dịch vụ thu hút ngày càng nhiều lao động, tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân và đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế.

Xem chi tiết
Ngành trồng trọt địa lí lớp 9 Ngành trồng trọt địa lí lớp 9

Từ một nền nông nghiệp chủ yếu dựa trên độc canh cây lúa, nước ta đã đẩy mạnh sản xuất nhiều loại cây công nghiệp và các cây trồng khác.

Xem chi tiết
Cơ cấu ngành công nghiệp Cơ cấu ngành công nghiệp

Hệ thống công nghiệp của nước ta hiện nay gồm có các cơ sở nhà nước, ngoài nhà nước và các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem chi tiết
Lâm nghiệp địa lí 9 Lâm nghiệp địa lí 9

Lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn môi trường sinh thái.

Xem chi tiết
Các ngành công nghiệp trọng điểm Các ngành công nghiệp trọng điểm

Công nghiệp khai thác than phân bố chủ yếu ờ vùng than Quảng Ninh, gần đây mỗi năm sản xuất khoảng từ 15 đến 20 triệu tấn...

Xem chi tiết
Du lịch sgk địa lí 9 Du lịch sgk địa lí 9

Du lịch ngày càng khẳng định vị thế của mình trong cơ cấu kinh tế cả nước, đem lại nguồn thu nhập lớn, góp phần mở rộng giao lưu giữa nước ta với các nước trên thế giới và cải thiện đời sống nhân dân.

Xem chi tiết
Các nhân tố kinh tế xã hội sgk địa lí 9 Các nhân tố kinh tế xã hội sgk địa lí 9

Nước ta có số dân đông, sức mua đang tăng lên, thị hiếu cũng có nhiều thay đổi, vì thế thị trường trong nước ngày càng được chú trọng trong phát triển công nghiệp.

Xem chi tiết
Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới

Công cuộc Đổi mới được triển khai từ năm 1986 đã đưa nền kinh tế nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng, từng bước ổn định và phát triển.

Xem chi tiết
Bưu chính viễn thông sgk địa lí 9 Bưu chính viễn thông sgk địa lí 9

Việc phát triển bưu chính viễn thông có ý nghĩa chiến lược, góp phần đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp

Xem chi tiết
Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Khu vực dịch vụ ở nước ta mới chiếm khoảng 25% lao động nhưng lại chiếm 38,5 % trong cơ cấu GDP (năm 2002).

Xem chi tiết
Ngành chăn nuôi sgk địa lí 9 Ngành chăn nuôi sgk địa lí 9

Chăn nuôi chiếm tỉ trọng chưa lớn trong nông nghiệp. Chăn nuôi theo hình thức công nghiệp đang được mở rộng ở nhiều địa phương.

Xem chi tiết
Ngành thủy sản Địa lí 9 Ngành thủy sản Địa lí 9

Thuỷ sản là ngành kinh tế quan trọng, có ý nghĩa to lớn về kinh tế - xã hội và góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển của nước ta.

Xem chi tiết
Các trung tâm công nghiệp lớn Các trung tâm công nghiệp lớn

Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước là Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

Xem chi tiết
Các nhân tố tự nhiên sgk địa lí 9 Các nhân tố tự nhiên sgk địa lí 9

Tài nguyên thiên nhiên của nước ta đa dạng, tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành.

Xem chi tiết
Các nhân tố kinh tế xã hội Các nhân tố kinh tế xã hội

Năm 2003, nước ta vẫn còn khoảng 74% dân số sống ở vùng nông thôn và khoảng 60% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Xem chi tiết
Các nhân tố tự nhiên Các nhân tố tự nhiên

Sự phát triển và phân bố nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào các tài nguyên: đất, khí hậu, nước và sinh vật.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài