Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải

Bình chọn:
4.1 trên 30 phiếu
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 1 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 1

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 2 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 2

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 3 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 3

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 4 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 4

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 5 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 5

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 6 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 6

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì lịch sử 12- Đề số 7 Đề kiểm tra học kì lịch sử 12- Đề số 7

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 7được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiêm tra học kì lịch sử 12- Đề số 8 Đề kiêm tra học kì lịch sử 12- Đề số 8

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12- Đề số 9 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12- Đề số 9

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12-Đề số 10 Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12-Đề số 10

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài