Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 8 - Vật lý 12


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 8 - Vật lý 12

Đề bài

Câu 1: (5 điểm) Độ dịch chuyển về phía đỏ của bức xạ \(\lambda  = {10^{ - 10}}m\) do một quaza phát ra là 10-11m. Tính khoảng cách từ Trái Đất tới quaza.

Câu 2: (5 điểm) Một thiên hà cách chúng ta hai trăm nghìn năm ánh sáng. Tính tốc độ lùi xa của thiên hà đó.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Ta có: \(\dfrac{{\Delta \lambda }}{\lambda } = \dfrac{v}{c}\)

\(\Rightarrow v = \dfrac{{\Delta \lambda }}{\lambda }.c = \dfrac{{{{10}^{ - 11}}}}{{{{10}^{ - 10}}}}{.3.10^8}.\)

V=3.107m/s. Tốc độ chuyển động của quaza là 3.107 m/s.

Theo định luật Hớp-bơn v=Hd:

\( \Rightarrow d = \dfrac{v}{H} = \dfrac{{{{3.10}^7}}}{{1,{{7.10}^{ - 2}}}}\)

D=1,764.109 (năm ánh sáng)

Quaza cách Trái Đất 1764 triệu năm ánh sáng hay 16,69.1021 km.

Câu 2:

Áp dụng công thức v=Hd.

Trong đó

H là hằng số Hớp-bơn,

H=1,7.10-2 m/s.năm ánh sáng

1 năm ánh sáng =9,46.1012km; d=200000 năm ánh sáng.

Tính toán ta được: v = 3400 m/s.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD