Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Vật lý 12


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Vật lý 12

Đề bài

Câu 1: (5 điểm) Một photon có bước sóng 4,14.10-13m biến thành một cặp electron – pozitron có động năng như nhau. Tính động năng của mỗi hạt theo đơn vị MeV.

Câu 2: (5 điểm) Công suất bức xạ toàn phần của Mặt Trời là P = 3,9.1026W. Mỗi năm khối lượng Mặt Trời bị giảm đi một lượng là bao nhiêu và bằng bao nhiêu phần khối lượng của chính nó?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Năng lượng của photon:

\(\varepsilon  = \dfrac{{hc}}{\lambda } = 4,{8.10^{ - 13}}J.\)

Theo định luật bảo toàn năng lượng: \(\varepsilon  = 2{m_0}{c^2} + 2{W_d},\)  với m0c2 là năng lượng nghỉ và Wđ là động năng của hạt (2 hạt có cùng khối lượng)

\({m_0} = 9,{1.10^{ - 31}}kg;\,c = {3.10^8}m/s\)

Từ đó ta tìm được: \({{\rm{W}}_d} = 1,{58.10^{ - 13}}J = 1\,MeV.\)

Câu 2:

Áp dụng hệ thức Anh-xtanh \(E = \Delta m{c^2},\)  với \(E = Pt = 365.24.3600\,s\). Từ đó tìm được \(\Delta m = 1,{37.10^{17}}kg/\text{năm}.\)  Phần khối lượng mặt trời bị giảm đi mỗi năm là \(\dfrac{{\Delta m}}{M},M\) là khối lượng mặt trời, \(M=1,99.{10^{30}}\,kg.\)

Từ đó ta có: \(\dfrac{{\Delta m}}{M} \approx 6,{88.10^{ - 14}}\) (tỉ lệ này nhỏ, không đáng kể).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài