Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lý 12


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lý 12

Đề bài

Một mạch dao động lí tưởng, gồm tụ điện có điện dung \(C = 4\mu F\)  và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 0,,9mH. Biết lúc ban đầu (t = 0), điện tích trên tụ có giá trị cực đại \({q_0} = {2.10^{ - 6}}C.\)  Viết biểu thức tức thời của điện tích tụ điện và cường độ dòng điện qua mạch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tần số góc: \(\omega  = \frac{1}{{\sqrt {LC} }}\)

Biểu thức điện tích: \(q = {q_0}\cos \left( {\omega t + {\varphi _q}} \right)\)

Biểu thức cường độ dòng điện: \(i = {I_0}\cos \left( {\omega t + {\varphi _i}} \right)\)

Cường độ dòng điện i nhanh pha hơn điện tích q góc \(\frac{\pi }{2}\) 

Lời giải chi tiết

Đổi đơn vị:

\(\begin{array}{l}L = 0,9mH = {9.10^{ - 2}}H;\\C = 4\mu F = {4.10^{ - 6}}F\end{array}\)

Biểu thức của điện tích: \(q = {q_0}cos(\omega t + \varphi );\)\(\,\omega  = \dfrac{1}{{\sqrt {LC} }} = 1,{67.10^3}rad/s\)

Chọn t = 0 khi \(q = {q_0} \Rightarrow q = {q_0}cos\varphi  = {q_0} \)

\(\Rightarrow cos\varphi  = 1 \Rightarrow \varphi  = 0\)

Suy ra: \(q = {2.10^{ - 6}}cos(1,{67.10^3}t)\,(C)\)

Vì I nhanh pha hơn q là \(\dfrac{\pi }{2},\)  do đó ta có biểu thức của i:

\(i = {I_0}cos\left( {1,{{67.10}^3}t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\)

Với \(\begin{array}{l}{I_0} = \omega {q_0} = 1,{67.10^3}{.2.10^{ - 6}} = 3,{34.10^{ - 3}}A\\i = 3,{34.10^{ - 3}}cos\left( {1,{{67.10}^3}t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\,(A)\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.