Câu 9 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đun chất bột màu trắng đó với nước có thêm vài giọt axit thì thu được một dung dịch có phản ứng tráng bạc. Hãy xác định công thức của chất bột màu tắng và giải thích những hiện tượng nêu trên.

Đề bài

Trong quá trình bảo quản, fomalin bị đục dần, sau đó lắng xuống đáy bình thành lớp bột màu trắng. Phân tích bột màu trắng đó thấy C chiếm 39,95%, H chiếm 6,67%. Đun chất bột màu trắng đó với nước có thêm vài giọt axit thì thu được một dung dịch có phản ứng tráng bạc. Hãy xác định công thức của chất bột màu tắng và giải thích những hiện tượng nêu trên.

Lời giải chi tiết

Theo đề bài ta có %O = 53,38%. Đặt công thức tổng quát \({C_x}{H_y}{O_z}\)

Ta có 12x : y : 16z = 39,95 : 6,67 : 53,38

\( \Rightarrow x:y:z = {{39,95} \over {12}}:6,67:{{53,38} \over {16}} = 1:2:1\)

Công thức đơn giản \({\left( {C{H_2}O} \right)_n}\) . Công thức phân tử chất bột màu trắng đó là \({\left( {C{H_2}O} \right)_n}\). Đây là sản phẩm tự trùng hợp của fomanđehit (n là hệ số trung hợp)

\(nC{H_2} = O\buildrel {{H_2}O} \over \longrightarrow {\left( { - C{H_2}O - } \right)_n}\left( {n = 10 - 100} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí