Câu 8* trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao


a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra b) Tính hiệu suất phản ứng cộng nước vào axetilen trong trường hợp đã nêu.

Đề bài

Cho canxi cacbua phản ứng với nước rồi dẫn khí sinh ra sục qua dung dịch gồm \(HgS{O_4},{H_2}S{O_4}\) ở \({80^o}C\) thì thu được hỗn hợp A gồm hai chất khí. Để xác định hiệu suất phản ứng người ta cho 2,02 g hỗn hợp A phản ứng với dung dịch \(AgN{O_3}\) trong amoniac dư thì thu được 11,04 g hỗn hợp rắn B.

a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra

b) Tính hiệu suất phản ứng cộng nước vào axetilen trong trường hợp đã nêu. 

Lời giải chi tiết

 

 

Từ (3) và (4) ta có hệ:

\(\left\{ \matrix{
44x + 26y = 2,02 \hfill \cr 
2x.108 + 240y = 11,04 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x = 0,04 \hfill \cr 
y = 0,01 \hfill \cr} \right.\)

Hiệu suất phản ứng cộng nước vào axetilen \(H\%  = {x \over {x + y}}.100\%  = 80\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Câu 9 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao

  Đun chất bột màu trắng đó với nước có thêm vài giọt axit thì thu được một dung dịch có phản ứng tráng bạc. Hãy xác định công thức của chất bột màu tắng và giải thích những hiện tượng nêu trên.

 • Câu 10 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao

  Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: a) Anđehit axetic được sản xuất chủ yếu từ axetilen [ ] b) Axeton được sản xuất chủ yếu bằng cách oxi hóa propan-2-ol [ ]

 • Câu 11 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao

  Câu 11 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao Hãy ghép các tên anđehit hoặc xeton cho ở cột bên pahir vào các câu cho ở cột bên phải: a) Mùi sả trong dầu gội đàu là của ……..

 • Câu 12 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao

  Hãy viết công thức cấu tạo các chất chứa C, H và O mà mô hình của chúng cho dưới đây:

 • Câu 7 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

  a) Hãy viết sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình nêu trên. b) Hãy chỉ rõ sản phẩm chính, phụ ở mỗi phản ứng đã cho.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí