Câu 5 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Dùng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau, viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra:

a) Fomalin, axeton, xiclohexen, glixerol

b) Ancol benzylic, benzen, benzanđehit

Lời giải chi tiết

a) Dùng dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) nhận biết được fomalin vì tạo ra kết tủa Ag.

\(HCHO + 4\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right](OH) \to {\left( {N{H_4}} \right)_2} + 4Ag \downarrow  \)

                                                              \(+ 6N{H_3} + 2{H_2}O\)

Dùng \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\) nhận biết glixerol vì tạo thành dung dịch màu xanh lam trong suốt.

 

Dùng dung dịch brom nhận biết được xiclohecxen. Mẫu còn lại là axeton.

b) Ancol benzylic, benzen, benzanđehit

Dùng dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) nhận biết được benzanđehit vì tạo ra kết tủa Ag.

\({C_6}{H_5}CHO + 2\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right](OH) \to \)

     \({C_6}{H_5}{\rm{COON}}{{\rm{H}}_4} + 2Ag \downarrow  + 3N{H_3} + {H_2}O\)

Dùng Na nhận biết được ancol benzylic vì sủi bọt khí. Mẫu còn lại là benzen.

\({C_6}{H_5}C{H_2}OH + 2Na \to {C_6}{H_5}{\rm{C}}{{\rm{H}}_2}ONa + {H_2} \uparrow \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
 • Câu 6 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

  a) Hãy viết công thức cấu tạo của anđehit nêu trên và nói ngay của chúng mà không cần dùng công thức tính toán. b) Trong ba chất trên, chất nào tan trong nước nhiều hơn, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất, vì sao ?

 • Câu 7 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

  a) Hãy viết sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình nêu trên. b) Hãy chỉ rõ sản phẩm chính, phụ ở mỗi phản ứng đã cho.

 • Câu 8* trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

  a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra b) Tính hiệu suất phản ứng cộng nước vào axetilen trong trường hợp đã nêu.

 • Câu 9 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao

  Đun chất bột màu trắng đó với nước có thêm vài giọt axit thì thu được một dung dịch có phản ứng tráng bạc. Hãy xác định công thức của chất bột màu tắng và giải thích những hiện tượng nêu trên.

 • Câu 10 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao

  Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: a) Anđehit axetic được sản xuất chủ yếu từ axetilen [ ] b) Axeton được sản xuất chủ yếu bằng cách oxi hóa propan-2-ol [ ]

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.