Câu 5 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Dùng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau, viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra: a) Fomalin, axeton, xiclohexen, glixerol

Đề bài

Dùng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau, viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra:

a) Fomalin, axeton, xiclohexen, glixerol

b) Ancol benzylic, benzen, benzanđehit

Lời giải chi tiết

a) Dùng dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) nhận biết được fomalin vì tạo ra kết tủa Ag.

\(HCHO + 4\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right](OH) \to {\left( {N{H_4}} \right)_2} + 4Ag \downarrow  \)

                                                              \(+ 6N{H_3} + 2{H_2}O\)

Dùng \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\) nhận biết glixerol vì tạo thành dung dịch màu xanh lam trong suốt.

 

Dùng dung dịch brom nhận biết được xiclohecxen. Mẫu còn lại là axeton.

b) Ancol benzylic, benzen, benzanđehit

Dùng dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) nhận biết được benzanđehit vì tạo ra kết tủa Ag.

\({C_6}{H_5}CHO + 2\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right](OH) \to \)

     \({C_6}{H_5}{\rm{COON}}{{\rm{H}}_4} + 2Ag \downarrow  + 3N{H_3} + {H_2}O\)

Dùng Na nhận biết được ancol benzylic vì sủi bọt khí. Mẫu còn lại là benzen.

\({C_6}{H_5}C{H_2}OH + 2Na \to {C_6}{H_5}{\rm{C}}{{\rm{H}}_2}ONa + {H_2} \uparrow \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài