Bài 8 trang 28 SGK Hình học 10


Cho tam giác OAB. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tìm các số M, N sao cho:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho tam giác \(OAB\). Gọi \(M\) và \(N\) lần lượt là trung điểm của \(OA\) và \(OB\). Tìm các số \(m, n\) sao cho:

LG a

\(\overrightarrow {OM}  = m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB} \)

Phương pháp giải:

Biểu diễn \(\overrightarrow {OM}  \) qua \(\overrightarrow {OA}  ,\overrightarrow {OB} \) suy ra m, n.

Lời giải chi tiết:

Ta có: M là trung điểm của OA nên:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow {OA} = \frac{1}{2}.\overrightarrow {OA} + 0.\overrightarrow {OB} \\
\Rightarrow m = \frac{1}{2},n = 0
\end{array}\)

Cách trình bày khác:

Ta có: \(\overrightarrow {OM}  = {1 \over 2}\overrightarrow {OA} \)

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {OM} = n\overrightarrow {OA} + n\overrightarrow {OB}\\  \Rightarrow m\overrightarrow {OA} + n\overrightarrow {OB} = \frac{1}{2}\overrightarrow {OA} \\
 \Leftrightarrow m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB}  - \frac{1}{2}\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow 0  \\
\Leftrightarrow \left( {m - \frac{1}{2}} \right)\overrightarrow {OA} + n\overrightarrow {OB} = \overrightarrow 0 \\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m - \frac{1}{2} = 0\\
n = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m = \frac{1}{2}\\
n = 0
\end{array} \right..
\end{array}\)

Vậy \(m = {1 \over 2}; \, \, n = 0.\)

Quảng cáo
decumar

LG b

\(\overrightarrow {AN}  = m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB} \)

Lời giải chi tiết:

Ta có: N là trung điểm OB nên \(\overrightarrow {ON}  = \frac{1}{2}\overrightarrow {OB} \).

Khi đó,

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {AN} = \overrightarrow {ON} - \overrightarrow {OA} \\
= \frac{1}{2}\overrightarrow {OB} - \overrightarrow {OA} \\
= \left( { - 1} \right).\overrightarrow {OA} + \frac{1}{2}.\overrightarrow {OB} \\
\Rightarrow m = - 1,n = \frac{1}{2}
\end{array}\)

Cách khác:

Ta có: vì \(N\) là trung điểm \(OB\)

\(\eqalign{
& 2\overrightarrow {AN} = \overrightarrow {AO} + \overrightarrow {AB} \cr 
& \Rightarrow 2\overrightarrow {AN} = \overrightarrow {AO} + \overrightarrow {AO} + \overrightarrow {OB} \cr 
& \Rightarrow 2\overrightarrow {AN} = 2\overrightarrow {AO} + \overrightarrow {OB}\cr& \Rightarrow \overrightarrow {AN} = - \overrightarrow {OA} + {1 \over 2}\overrightarrow {OB} \cr} \)

\( \Leftrightarrow m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB}  =  - \overrightarrow {OA}  + \frac{1}{2}\overrightarrow {OB} \)

\(\Leftrightarrow m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OA}  - \frac{1}{2}\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow 0 \)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \left( {m + 1} \right)\overrightarrow {OA} + \left( {n - \frac{1}{2}} \right)\overrightarrow {OB} = \overrightarrow 0 \\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m + 1 = 0\\
n - \frac{1}{2} = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m = - 1\\
n = \frac{1}{2}
\end{array} \right..
\end{array}\)

Vậy \(m =  - 1; \, \, n = {1 \over 2}.\)

LG c

\(\overrightarrow {MN}  = m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB} \)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {MN} = \overrightarrow {ON} - \overrightarrow {OM} \\
= \frac{1}{2}\overrightarrow {OB} - \frac{1}{2}\overrightarrow {OA} \\
= - \frac{1}{2}\overrightarrow {OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow {OB} \\
\Rightarrow m = - \frac{1}{2},n = \frac{1}{2}
\end{array}\)

Cách khác:

\(\eqalign{ \, \,& \overrightarrow {MN} = {1 \over 2}\overrightarrow {AB}\cr& \Rightarrow \overrightarrow {MN} = {1 \over 2}(\overrightarrow {AO} + \overrightarrow {OB} ) \cr & \Rightarrow \overrightarrow {MN} = - {1 \over 2}\overrightarrow {OA} + {1 \over 2}\overrightarrow {OB} \cr} \)

\( \Leftrightarrow m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB}  =  - \frac{1}{2}\overrightarrow {OA}  + \frac{1}{2}\overrightarrow {OB}\)

\(  \Leftrightarrow m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB}  + \frac{1}{2}\overrightarrow {OA}  - \frac{1}{2}\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow 0 \)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \left( {m + \frac{1}{2}} \right)\overrightarrow {OA} + \left( {n - \frac{1}{2}} \right)\overrightarrow {OB} = \overrightarrow 0 \\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m + \frac{1}{2} = 0\\
n - \frac{1}{2} = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m = - \frac{1}{2}\\
n = \frac{1}{2}
\end{array} \right..
\end{array}\)

Vậy \(m =  - {1 \over 2}, \, \, n = {1 \over 2}.\)

LG d

 \(\overrightarrow {MB}  = m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB} \)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {MB} = \overrightarrow {OB} - \overrightarrow {OM} \\
= \overrightarrow {OB} - \frac{1}{2}\overrightarrow {OA} \\
= - \frac{1}{2}\overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OB} \\
\Rightarrow m = - \frac{1}{2},n = 1
\end{array}\)

Cách khác:

Vì M là trung điểm AO nên ta có:

\(\eqalign{
& 2\overrightarrow {BM} = \overrightarrow {BA} + \overrightarrow {BO}\cr& \Rightarrow 2\overrightarrow {BM} = \overrightarrow {BO} + \overrightarrow {OA} + \overrightarrow {BO} \cr 
& \Rightarrow 2\overrightarrow {BM} = 2\overrightarrow {BO} + \overrightarrow {OA}\cr& \Rightarrow 2\overrightarrow {MB} = - \overrightarrow {OA} + 2\overrightarrow {OB} \cr 
& \Rightarrow \overrightarrow {MB} = - {1 \over 2}\overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OB} \cr} \)

\( \Leftrightarrow m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB}  =  - \frac{1}{2}\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB} \)

\(\Leftrightarrow m\overrightarrow {OA}  + n\overrightarrow {OB}  + \frac{1}{2}\overrightarrow {OA}  - \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow 0 \)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \left( {m + {1 \over 2} } \right)\overrightarrow {OA} + \left( {n - 1} \right)\overrightarrow {OB} = \overrightarrow 0 \\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m + \frac{1}{2} = 0\\
n - 1 = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m = - \frac{1}{2}\\
n = 1
\end{array} \right..
\end{array}\)

Vậy \(m =  - {1 \over 2}, \, \, n = 1.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 32 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.