Bài 6 trang 29 SGK Hình học 10


Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Đề bài

Cho hai điểm phân biệt \(A\) và \(B\). Điều kiện để điểm \(I\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) là:

A. \(IA = IB\)                                    

B. \(\overrightarrow {IA}  = \overrightarrow {IB} \)

C. \(\overrightarrow {IA}  =  - \overrightarrow {IB} \)                                

D. \(\overrightarrow {AI}  = \overrightarrow {BI} \)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

C đúng.

Vì \(I\) là trung điểm của \(AB\)

\(\Leftrightarrow \overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  = \overrightarrow 0 \) \(⇔  \overrightarrow {IA}  =  - \overrightarrow {IB}  \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí