Bài 17 trang 31 SGK Hình học 10


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(2, -3); B(4, 7). Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

Đề bài

Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho \(A(2; -3); B(4; 7)\). Tọa độ trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\) là:

A. \((6; 4)\)                                 B \((2; 10)\)

C. \((3; 2)\)                                 D. \((8; -21)\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho \( A (x_A,y_A)\) và \(B(x_B,y_B)\). Khi đó trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\) có tọa độ là \( (\frac{x_A+x_B}{2}, \frac{y_A+y_B}{2})\)

Lời giải chi tiết

Tọa độ trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\) là:

\(\left\{ \matrix{
{x_I} = {{{x_A} + {x_B}} \over 2} \hfill \cr
{y_I} = {{{y_A} + {y_B}} \over 2} \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{x_I} = {{2 + 4} \over 2} = 3 \hfill \cr
{y_I} = {{ - 3 + 7} \over 2} = 2 \hfill \cr} \right.\)

Vậy chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí