Bài 29 trang 32 SGK Hình học 10


Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng?

Đề bài

Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng?

A) Hai vectơ\(\left\{ \matrix{\overrightarrow a = ( - 5;0) \hfill \cr \overrightarrow b = ( - 4;0) \hfill \cr} \right.\) cùng hướng

B) Vectơ \(c = (7; 3)\) là vecto đối của \(\overrightarrow d  = ( - 7;3)\)

C) Hai vecto\(\left\{ \matrix{\overrightarrow u = (4;2) \hfill \cr \overrightarrow v = (8;3) \hfill \cr} \right.\) cùng phương

D) Hai vecto\(\left\{ \matrix{\overrightarrow a = (6;3) \hfill \cr \overrightarrow b = (2;1) \hfill \cr} \right.\) ngược hướng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow a = ( - 5;0) \hfill \cr
\overrightarrow b = ( - 4;0) \hfill \cr} \right. \Rightarrow \overrightarrow a = {5 \over 4}\overrightarrow b \)

Vì \(\frac{5}{4} > 0\) nên \(\overrightarrow a\) và \(\overrightarrow b\) cùng hướng.

Vậy chọn A.

(B) Sai. Vec tơ đối của \(\overrightarrow c  = \left( {7;3} \right)\) là vec tơ \(\overrightarrow d  = \left( { - 7; - 3} \right)\)

(C) Sai. \(\overrightarrow u  = \left( {4;2} \right)\) và \(\overrightarrow v  = \left( {8;3} \right)\) không cùng phương vì giả sử \(\overrightarrow u ,\overrightarrow v \) cùng phương thì tồn tại k để \(\overrightarrow u  = k\overrightarrow v  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}4 = k.8\\2 = k.3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}k = \frac{1}{2}\\k = \frac{2}{3}\end{array} \right.\)  (vô lí)

(D) Sai. Vì \(\overrightarrow a  = 3\overrightarrow b \) nên \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \) cùng hướng.

Chú ý:

Có thể giải thích đáp án A cách khác như sau:

(A) đúng vì \(\overrightarrow a  = \left( { - 5;0} \right)\) và \(\overrightarrow b  = \left( { - 4;0} \right)\) đều ngược hướng với \(\overrightarrow i \) nên \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \)  cùng hướng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí