Bài 23 trang 32 SGK Hình học 10


Cho vecto a = ( - 1,2);...

Đề bài

Cho \(\overrightarrow a  = ( - 1;2);\overrightarrow b  = (5; - 7)\) . Tọa độ của vecto \(\overrightarrow a  - \overrightarrow b \) là:

a) \((6; -9)\)                        b) \((4; -5)\)

c) \((-6; 9)\)                        d) \((-5; -14)\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(\left\{ \matrix{\overrightarrow a = ( - 1;2) \hfill \cr \overrightarrow b = (5; - 7) \hfill \cr} \right. \)

\(\Rightarrow \overrightarrow a - \overrightarrow b =(-1-5;2-(-7))\) \(= ( - 6;9)\)

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí