Câu 7 trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Xác định thành phần phần trăm hỗn hợp ban đầu.

Đề bài

Cho nước brom vào hỗn hợp phenol và axit axetic, đến khi ngừng mất màu nước brom thì lọc và thu được 33,1 g kết tủa trắng. Để trung hòa phần nước lọc, cần dùng hết 248 ml dung dịch NaOH ( \(D = 1,11g/{m^3}\)). Xác định thành phần phần trăm hỗn hợp ban đầu.

Lời giải chi tiết

Số mol \(NaOH:{{248.1,11} \over {40.100}}.10 = 0,69\) mol; số mol kết tủa: \({{33,1} \over {331}} = 0,1\) mol

\({C_6}{H_5}OH + 3B{r_2} \to {C_6}{H_2}OHB{r_3} \downarrow  + 3HBr\)    (1)

        0,1                      \( \leftarrow \)   0,1                \( \to \) 0,3

Phần nước lọc gồm HBr 0,3 mol: \(C{H_3}{\rm{COO}}H\)

\(HBr + NaOH \to NaBr + {H_2}O\)     (2)

0,3                         \( \to \) 0,3

\(C{H_3}{\rm{COO}}H + NaOH \to C{H_3}{\rm{COO}}Na + {H_2}O\)    (3)

      0,39         \( \leftarrow \) 0,39   = (0,69 – 0,3)

Từ (2) \( \Rightarrow {n_{NaOH}} = 0,3mol \)

\(\Rightarrow {n_{NaOH(3)}} = 0,39mol \Rightarrow {n_{C{H_3}{\rm{COO}}H}} = 0,39mol\)

\(\eqalign{
& \% {m_{C{H_3}COOH}} = {{0,39.60} \over {0,39.60 + 0,1.94}} = 71,34\% \cr 
& \% {m_{{C_5}{H_5}OH}} = 100\% - 71,34\% = 28,66\% \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 62: Luyện tập Axit Cacboxylic

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài