Câu 4 trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao


a) Hãy nêu phương pháp chung điều chế axit cacboxylic b) Hãy nêu phương trình hóa học của phản ứng điều...

Đề bài

a) Hãy nêu phương pháp chung điều chế axit cacboxylic

b) Hãy nêu phương trình hóa học của phản ứng điều chế chế axit axetic trong công nghiệp đi từ metanol, từ etilen và axetilen. Hiện nay người ta sử dụng phương pháp nào là chính, vì sao ?

Lời giải chi tiết

a) Phương pháp chung để điều chế axit caboxylic: Oxi hóa anđehit, ancol bậc một, đồng đẳng benzen, anken,…Ngoài ra để điều chế axit có thêm một nguyên tử cacbon so với ban đầu, người ta dùng dẫn xuất halogen, chuyển hợp chất này thành nitrin rồi thủy phân hoặc hợp chất cơ magie rồi cho tác dụng với \(C{O_2}\) và thủy phân.

b) Điều chế \(C{H_3}{\rm{COO}}H\) trong công nghiệp:

Phương pháp điều chế \(C{H_3}{\rm{COO}}H\) chính hiện nay là đi từ \(C{H_3}OH\) và \(CO\). Các hóa chất này được điều chế từ \(C{H_4}\) có sẵn trong khí thiên nhiên và khí dầu mỏ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí