Câu 6 trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau: a) Etyl axetat, fomalin, axit axetic và etanol.

Đề bài

Hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau:

a) Etyl axetat, fomalin, axit axetic và etanol.

b) Các dung dịch: axetanđehit, glixerol, axit acrylic và axit axetic.

Lời giải chi tiết

a) Dùng quỳ tím nhận biết được \(C{H_3}{\rm{COO}}H\) vì làm quỳ tím hóa đỏ.

Dùng phản ứng tráng gương nhận biết được fomalin vì tạo kết tủa Ag

Dùng Na nhận biết được \({C_2}{H_5}OH\) vì sủi bọt khí \({H_2}\). Mẫu còn lại là etyl axetat

\(2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}OHNa + {H_2} \uparrow \)

b) Dùng quỳ tím nhận được hai nhóm hóa chất sau: Nhóm làm quỳ tím hóa đỏ là \(C{H_2} = CHCOOH\) và \(C{H_3}{\rm{COO}}H\) (nhóm I), nhóm không làm đổi màu quỳ tím là \(C{H_3}CHO\) và \({C_3}{H_8}{O_3}\) (nhóm II)

- Nhóm I: Dùng dung dịch \(B{r_2}\) nhận biết được \(C{H_2} = CHCOOH\) vì làm mất màu dung dịch \(B{r_2}\), mẫu còn lại là \(C{H_3}{\rm{COO}}H\)

 

- Nhóm II: Dùng phản ứng tráng gương nhận biết được \(C{H_3}CHO\) vì tạo ra kết tủa Ag. Mẫu còn lại là \({C_3}{H_8}{O_3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí