Câu 3 trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao


a) Hãy nêu những phản ứng ở gốc hiđrocacbon của axit cacboxylic, cho thí dụ minh họa ? b) Hãy nêu các phản ứng ở gốc hiđrocacbon của axit cacboxylic, cho thí dụ minh họa ?

Đề bài

a) Hãy nêu những phản ứng ở gốc hiđrocacbon của axit cacboxylic, cho thí dụ minh họa ?  

b) Hãy nêu các phản ứng ở gốc hiđrocacbon của axit cacboxylic, cho thí dụ minh họa ?

Lời giải chi tiết

a) Những phản ứng ở nhóm axit cacboxylic. Xét \(C{H_3}{\rm{COO}}H\)

Với thuốc thử màu: Làm quỳ tím hóa đỏ.

- Tác cụng với một số kim loại giải phóng \({H_2}\):

                                \(2C{H_3}{\rm{COO}}H + 2Na \to C{H_3}{\rm{COO}}Na + {H_2} \uparrow \)

- Tác dụng với bazơ, oxit bazơ:

                                \(\eqalign{  & C{H_3}{\rm{COO}}H + NaOH \to C{H_3}{\rm{COO}}Na + {H_2}O  \cr   & C{H_3}{\rm{COO}}H + CaO \to {(C{H_3}{\rm{COO)}}_2}Ca + {H_2}O \cr} \)

- Tác dụng với muối của axit yếu hơn:

\(2C{H_3}{\rm{COO}}H + CaC{O_3} \to {(C{H_3}{\rm{COO)}}_2}Ca + C{O_2} \)

                                                                               \(+ {H_2}O\)

- Tác dụng với ancol (phản ứng este hóa):

 

b) Phản ứng ở gốc axit

- Phản ứng thế gốc hiđrocacbon (phản ứng thế H ở cacbon\(\alpha \))

                                                                            

- Phản ứng cộng vào gốc không no

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí