Câu 7 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hai dung dịch axit đưa ra ở câu 6 có cùng cùng nồng độ mol và nhiệt độ, axit nào có độ điện li lớn hơn ?

Đề bài

Hai dung dịch axit đưa ra ở câu 6 có cùng cùng nồng độ mol và nhiệt độ, axit nào có độ điện li  lớn hơn ?

Lời giải chi tiết

Ta có

\(\eqalign{  & K_a{{{(HN{O_2})}}} > K_a({{{C{H_3}COOH}}})    \cr  &  \Rightarrow {\left[ {{H^ + }} \right]_{_{HN{O_2}}}} > {\left[ {{H^ + }} \right]_{C{H_3}COOH}} \cr} \)

\(\Rightarrow {n_{H_{HN{O_2}}^ + }} > {n_{H_{C{H_3}COOH}^ + }}\)

\(\Rightarrow {\alpha _{\left( {HN{O_2}} \right)}} > {\alpha _{\left( {C{H_3}COOH} \right)}} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí