Câu 10 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

a) Tính pH của dung dịch chứa 1,46 g HCl trong 400,0 ml.

b) Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100,0 ml dung dịch HCl 1,00M với 400,0 ml dung dịch NaOH 0,375M.

Lời giải chi tiết

a) \({n_{HCl}} = {{1,46} \over {35,5}} = 0,04\)  mol

    \(HCl \to {H^ + } + C{l^ - }\)

    \(0,04 \to 0,04\)  

     \( \Rightarrow \left[ {{H^ + }} \right] = {{0,04} \over {0,4}} = {10^{ - 1}}M \)

\(\Rightarrow pH =  - \lg {10^{ - 1}} = 1\)

b) \({n_{HCl}} = 0,1\,\,mol;\,\,{n_{NaOH}} = 0,4.0,375 = 0,15\,(mol)\)  

                      \(HCl \to {H^ + } + C{l^ - }\)

                        \(0,1 \to 0,1\)

                       \(\eqalign{  & NaOH \to N{a^ + } + O{H^ - }  \cr  & 0,15\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,0,15 \cr} \)

                      \({H^ + } + O{H^ - } \to {H_2}O\)  

Trước phản ứng: 0,1   0,15

Phản ứng:            \(0,1 \to 0,1\)  

Sau phản ứng:      0     0,05

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {n_{O{H^ - }}}_\text{dư} = 0,05\,\,mol \cr&\Rightarrow {\left[ {O{H^ - }} \right]_\text{dư}} = {{{n_{OH^-_\text{dư}}}} \over V} = {{0,05} \over {0,5}} = {10^{ - 1}}M  \cr  &  \Rightarrow pOH =  - \lg \left[ {O{H^ - }} \right] =  - \lg {10^{ - 1}} = 1 \cr&\Rightarrow pH = 13 \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.