Câu 1 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Phát biểu các định nghĩa môi trường axi, trung tính và kiềm theo nồng độ và pH.

Đề bài

Phát biểu các định nghĩa môi trường axi, trung tính và kiềm theo nồng độ \({H^ + }\) và pH.

Lời giải chi tiết

Môi trường axit \(\left[ {{H^ + }} \right] > {10^{ - 7}} \Rightarrow pH < 7\)  

Môi trường bazơ \(\left[ {{H^ + }} \right] < {10^{ - 7}} \Rightarrow pH > 7\)

Môi trường trung tính \(\left[ {{H^ + }} \right] = {10^{ - 7}} \Rightarrow pH = 7\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài