Câu 1 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Phát biểu các định nghĩa môi trường axi, trung tính và kiềm theo nồng độ \({H^ + }\) và pH.

Lời giải chi tiết

Môi trường axit \(\left[ {{H^ + }} \right] > {10^{ - 7}} \Rightarrow pH < 7\)  

Môi trường bazơ \(\left[ {{H^ + }} \right] < {10^{ - 7}} \Rightarrow pH > 7\)

Môi trường trung tính \(\left[ {{H^ + }} \right] = {10^{ - 7}} \Rightarrow pH = 7\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.