Câu 2 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Môi trường của dung dịch là:

Đề bài

Một dung dịch có\(\left[ {O{H^ - }} \right] = 2,{5.10^{ - 10}}M\)  Môi trường của dung dịch là:

A. axit.                                      C. Trung tính.

B. Kiềm.                                    D. Không xác định được.

Lời giải chi tiết

Ta có \(pOH =  - \lg \left( {O{H^ - }} \right) =  - \lg 2,{5.10^{ - 10}} = 9,6 \Rightarrow pH = 14 - 9,6 = 4,4 < 7 \Rightarrow \) Môi trường của dung dịch là axit.

Chọn đáp án A

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí