Câu 6 trang 233 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy tính thành phần phần tẳm của hỗn hợp ban đầu.

Đề bài

Cho từ từ nước brom vào hỗn hợp gồm phenol và stiren đến khi ngừng mất màu thì hết 300,0 g dung dịch nước brom nồng độ 3,2%. Để trung hòa hỗn hợp thu được cần 14,4 ml dùng dịch NaOH 10% (\(D = 1,11g/{m^3}\)). Hãy tính thành phần phần trăm của hỗn hợp ban đầu.

Lời giải chi tiết

Số mol \(B{r_2}:{{300.3,2} \over {100.160}} = 0,06\) mol; số mol của \(NaOH:{{1,11.14,4.10} \over {100.40}} = 0,04\) mol

\(HBr + NaOH \to NaBr + {H_2}O\)          (3)

  0,04                   \( \leftarrow \) 0,04

Từ (3) \( \Rightarrow {n_{HBr}} = 0,04\) mol.

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{B{r_2}}} = 0,04\) mol \( \Rightarrow \) số mol \(B{r_2}\) tham gia phản ứng (2) là 0,02 mol.

\(\% {m_{{C_6}{H_5}OH}} = {{{{0,04} \over 3}.94} \over {{{0,04} \over 3}.94 + 0,02.106}}.100\%  = 37,15\% \)

\(\% {m_{stiren}} = 100\%  - 37,15\%  = 62,85\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 55: Phenol

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài