Câu 3 trang 233 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Hãy đưa ra các bằng chứng thực nghiệm (viết phương trình hóa học của phản ứng) để chứng tỏ rằng:

a) Phenol có lực axit mạnh hơn etanol. Giải thích.

b) Phản ứng thế ở vòng benzen của phenol dễ hơn nitrobenzen. Giải thích

Lời giải chi tiết

a) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì phenol phản ứng với dung dịch NaOH, etanol không phản ứng với dung dịch NaOH.

\({C_2}{H_5}OH + NaOH \to {C_2}{H_5}ONa + {H_2}O\)

Vòng benzen hút electron làm mật độ electron trên nguyên tử O giảm \( \Rightarrow \) Liên kết –O-H phân cực mạnh \( \Rightarrow \) Phenol có tính axit tuy yếu. Trong khi đó nhóm \( - {C_2}{H_5}\) của ancol etylic đẩy electron làm mật độ electron trên nguyên tử O tăng \( \Rightarrow \) Liên kết –O-H ít phân cực hơn.

b)

 

Nhóm –OH đẩy electron vào trong benzen nhờ hiệu ứng liên hợp \(p - \pi \) (electron trên phân lớp p của nguyên tử O và liên kết \(\pi \) của vòng benzen) làm cho vị trí 2,4,6 (ortho, para) giàu electron, phản ứng thế ưu tiên tại các vị trí này. Trong khi đó nhóm \( - N{O_2}\)  trong phân tử nitrobenzen hút electron làm cho vị trí 2,4,6 không còn giàu electron như trường hợp phenol.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 55: Phenol

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài