Câu 1 trang 232 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Khi thay nguyên tử H của hiđrocacbon bằng nhóm OH thì được dẫn xuất hiđroxi. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi định nghĩa sau:

Đề bài

Khi thay nguyên tử H của hiđrocacbon bằng nhóm OH thì được dẫn xuất hiđroxi. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi định nghĩa sau:

a) Phenol là dẫn xuất hiđroxi của hiđrocacbon thơm   [ ]    

b) Phenol là dẫn xuất hiđroxi của nhóm OH đính với C của vòng thơm   [ ]

c)  Ancol thơm là dẫn xuất  hiđroxi của hiđrocacbon thơm    [ ]                              

d) Ancol thơm là đồng đẳng của phenol   [ ]

Lời giải chi tiết

a) S                                b) Đ                         

c) S                               d) S

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí