Câu 3.56 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao


Giải bài tập Câu 3.56 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải và biện luận các phương trình theo tham số m :

LG a

\(\left( {2{m^2} - 1} \right)x - 2 = m - 4x\)

Lời giải chi tiết:

\(x = \dfrac{{m + 2}}{{2{m^2} + 3}}.\)

Gợi ý. \(\left( {2{m^2} - 1} \right)x - 2 = m - 4{\rm{x}}\)

\(\Leftrightarrow \left( {2{m^2} + 3} \right)x = m + 2\)

LG b

 \({m^2}\left( {x - 1} \right) + 1 =  - \left( {4m + 3} \right)x\)

Lời giải chi tiết:

\({m^2}\left( {{\rm{x}} - 1} \right) + 1 =  - \left( {4m + 3} \right)x\)

\(\Leftrightarrow \left( {m + 1} \right)\left( {m + 3} \right)x = {m^2} - 1\)

• Nếu m ≠ -1 và m ≠ -3 thì phương trình có nghiệm duy nhất

\(x = \dfrac{{m - 1}}{{m + 3}}\)

• Nếu m = -1 thì phương trình nghiệm đúng với mọi x ϵ R.

• Nếu m = -3 thì phương trình vô nghiệm.

LG c

\(m\left( {x + 1} \right) = {m^2} - 6 - 2x.\)

Lời giải chi tiết:

\(m\left( {{\rm{x}} + 1} \right) = {m^2} - 6 - 2{\rm{x}}\)

\(\Leftrightarrow \left( {m + 2} \right)x = \left( {m + 2} \right)\left( {m - 3} \right)\)

• Nếu m = -2 thì phương trình nghiệm đúng với mọi x ϵ R.

• Nếu m ≠ -2 thì phương trình có nghiệm duy nhất x = m – 3.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài