Câu 3.56 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao


Giải bài tập Câu 3.56 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải và biện luận các phương trình theo tham số m :

LG a

\(\left( {2{m^2} - 1} \right)x - 2 = m - 4x\)

Lời giải chi tiết:

\(x = \dfrac{{m + 2}}{{2{m^2} + 3}}.\)

Gợi ý. \(\left( {2{m^2} - 1} \right)x - 2 = m - 4{\rm{x}}\)

\(\Leftrightarrow \left( {2{m^2} + 3} \right)x = m + 2\)

LG b

 \({m^2}\left( {x - 1} \right) + 1 =  - \left( {4m + 3} \right)x\)

Lời giải chi tiết:

\({m^2}\left( {{\rm{x}} - 1} \right) + 1 =  - \left( {4m + 3} \right)x\)

\(\Leftrightarrow \left( {m + 1} \right)\left( {m + 3} \right)x = {m^2} - 1\)

• Nếu m ≠ -1 và m ≠ -3 thì phương trình có nghiệm duy nhất

\(x = \dfrac{{m - 1}}{{m + 3}}\)

• Nếu m = -1 thì phương trình nghiệm đúng với mọi x ϵ R.

• Nếu m = -3 thì phương trình vô nghiệm.

LG c

\(m\left( {x + 1} \right) = {m^2} - 6 - 2x.\)

Lời giải chi tiết:

\(m\left( {{\rm{x}} + 1} \right) = {m^2} - 6 - 2{\rm{x}}\)

\(\Leftrightarrow \left( {m + 2} \right)x = \left( {m + 2} \right)\left( {m - 3} \right)\)

• Nếu m = -2 thì phương trình nghiệm đúng với mọi x ϵ R.

• Nếu m ≠ -2 thì phương trình có nghiệm duy nhất x = m – 3.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.