Bài 2.27 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao


Giải bài 2.27 trang 34 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Không vẽ đồ thị, tìm tọa độ đỉnh, phương trình trục đối xứng của mỗi parabol sau đây...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Không vẽ đồ thị, tìm tọa độ đỉnh, phương trình trục đối xứng của mỗi parabol sau đây. Tìm giá trị nhỏ nhất hay lớn nhất của mỗi hàm số tương ứng.

LG a

\(y = 2{\left( {x + 3} \right)^2} - 5\)

Lời giải chi tiết:

Đỉnh \(\left( { - 3; - 5} \right)\)

Trục đối xứng \(x =  - 3\).

GTNN: \(y =  - 5\).

LG b

\(y =  - {\left( {2x - 1} \right)^2} + 4\)

Lời giải chi tiết:

Đỉnh \(\left( {\frac{1}{2};4} \right)\)

Trục đối xứng \(x = \frac{1}{2}\).

GTLN: \(y = 4\).

LG c

\(y =  - \sqrt 2 {x^2} + 4x\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}y =  - \sqrt 2 {x^2} + 4x\\ =  - \sqrt 2 \left( {{x^2} - 2\sqrt 2 x + 2} \right) + 2\sqrt 2 \\ =  - \sqrt 2 {\left( {x - \sqrt 2 } \right)^2} + 2\sqrt 2 \end{array}\)

Đỉnh \(\left( {\sqrt 2 ;2\sqrt 2 } \right)\)

Trục đối xứng \(x = \sqrt 2 \).

GTLN: \(y = 2\sqrt 2 \).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Hàm số bậc hai

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài