Câu 16 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm x0 được cho kèm theo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm x0 được cho kèm theo

LG a

a. \(y = 7 + x - {x^2},{x_0} = 1\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(\left( {{x^n}} \right)' = n{x^{n - 1}}\) và các công thức đạo hàm của tổng, hiệu, tích một hàm số với một số thực.

Lời giải chi tiết:

y' = (7 + x - x2) = (7)' + (x)' - (x2)'

= 0+ 1 - 2x = 1- 2x

y’(1) = 1- 2.1= -1

LG b

\(y = {x^3} - 2x + 1,{x_0} = 2\)

Lời giải chi tiết:

y' = (x3 - 2x + 1)' = (x3)' - (2x)' + (1)'

= 3x2 – 2

Suy ra: y’(2) = 3.22- 2 = 10

LG c

\(y = 2{x^5} - 2x + 3,{x_0} = 1\)

Lời giải chi tiết:

y' = (2x5 - 2x + 3)' = (2x5)' - (2x)' + (3)'

= 10x4 – 2

Suy ra:y’(1) = 10.14 – 2 = 8.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí