Câu 16 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm x0 được cho kèm theo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm x0 được cho kèm theo

LG a

a. \(y = 7 + x - {x^2},{x_0} = 1\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(\left( {{x^n}} \right)' = n{x^{n - 1}}\) và các công thức đạo hàm của tổng, hiệu, tích một hàm số với một số thực.

Lời giải chi tiết:

y' = (7 + x - x2) = (7)' + (x)' - (x2)'

= 0+ 1 - 2x = 1- 2x

y’(1) = 1- 2.1= -1

LG b

\(y = {x^3} - 2x + 1,{x_0} = 2\)

Lời giải chi tiết:

y' = (x3 - 2x + 1)' = (x3)' - (2x)' + (1)'

= 3x2 – 2

Suy ra: y’(2) = 3.22- 2 = 10

LG c

\(y = 2{x^5} - 2x + 3,{x_0} = 1\)

Lời giải chi tiết:

y' = (2x5 - 2x + 3)' = (2x5)' - (2x)' + (3)'

= 10x4 – 2

Suy ra:y’(1) = 10.14 – 2 = 8.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài