Bài 8 trang 45 SGK Vật lí 12


Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1 và S2 là d = 11cm...

Đề bài

Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1 và S2 là d = 11cm. Cho cần rung, ta thấy điểm S1, S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần số cần rung là 26 Hz, hãy tính tốc độ truyền sóng. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Áp dụng điều kiện khoảng cách giữa hai điểm đứng yên cạnh nhau trên đoạn S1S2 là \(\dfrac{\lambda }{2}\)

+ Sử dụng biểu thức tính tốc độ truyền sóng: \(v=\lambda .f\)

Lời giải chi tiết

Ta có, khoảng cách giữa 2 điểm đứng yên liên tiếp là: \(\dfrac{\lambda }{2}\)

(Khoảng cách giữa n điểm đứng yên liên tiếp \(\dfrac{{n - 1}}{2}\lambda \)

Theo đề bài ta có, 2 điểm \({S_1}\) và \({S_2}\) được coi là đứng yên và giữa chúng có \(10\) điểm đứng yên

=> Trên đoạn \({S_1}{S_2}\) có \(12\) điểm đứng yên (tính cả hai điểm \({S_1}\) và \({S_2}\))

Ta suy ra \({S_1}{S_2} = \dfrac{{12 - 1}}{2}\lambda \)

Lại có \({S_1}{S_2} = d = 11cm\) , ta suy ra:

\(\begin{array}{l}{S_1}{S_2} = d = 11cm = \dfrac{{11}}{2}\lambda \\ \Rightarrow \lambda  = 2cm\end{array}\)

Tốc độ truyền của sóng \(v = \lambda .f = 2.26 = 52cm/s\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD